Chương Trình Đào Tạo Chiêu Sinh

Lịch Khai Giảng
Chương Trình Đào Tạo Chiêu Sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG CHĂM SÓC VÀ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC DÀNH CHO PHÒNG NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Đăng nhập vào đường dẫn bên dưới để xem hoặc tải về Lịch Khai Giảng Chương Trình Đào Tạo Chiêu Sinh Năm 2021.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số Hotline: 090 9974017 để được tư vấn về chương trình đào tạo và ưu đãi học phí.

SẮP KHAI GIẢNG

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ DÀNH CHO THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC SỚM

  • Tặng 5% học phí khi đăng ký và thanh toán học phí trước 1 tuần so với ngày tổ chức khóa học
  • Tặng 10% học phí khi đăng ký nhóm 3 thành viên và thanh toán học phí trước 1 tuần so với ngày tổ chức khóa học
  • Tặng 15% học phí khi đăng ký nhóm từ 5 thành viên trở lên và thanh toán học phí trước 1 tuần so với ngày tổ chức khóa học

Song song với các chương trình đào tạo chiêu sinh, A&P Việt nam còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.