Chương Trình Đào Tạo Chiêu Sinh

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ THIẾT YẾU

Ngày khai giảng

Theo yêu cầu

Lịch học

Theo yêu cầu

Học phí

Liên hệ tư vấn

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên thể:

 • Hiểu được vai trò và trách nhiệm của cấpquản lý trong việc dẫn dắt đội ngũ thực thi chiến lược phát triển của tổ chức.
 • Phát triển các kỹ năng thiết yếu để trở thành người lãnh đạo gây ảnh hưởng, dẫn dắt và xây dựng đội ngũ vững mạnh làm việc hiệu quả cao trong tổ chức:
  • Ứng dụng quy trình lập kế hoạch để xây dựng kế hoạch cho phòng ban và đội nhóm.
  • Nâng cao kỹ năng ủy thác công việc. Biết cách khơi gợi mong muốn thực hiện công việc từ nhân viên khi ủy thác công việc.
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp tạo ảnh hưởng dành cho cấp quản lý.
  • Phát triển năng lực làm việc của nhân viên thông qua việc huấn luyện và phản hồi hiệu quả công việc.
  • Nhận biết các nhân tố tạo động lực và các kỹ thuật động viên nhân viên.

Nội dung chính của chương trình

VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP QUẢN TRONG VIỆC DẪN DẮT ĐỘI NGŨ THỰC THI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC

 • Định nghĩa lãnh đạo & quản lý
 • Vai trò và trách nhiệm của Cấp quản lý trong việc dẫn dắt đội ngũ thực thi chiến lược của tổ chức
 • Năng lực thiết yếu dành cho nhà lãnh đạo và quản lý
 • Tôi có thể rèn luyện để trở thành nhà lãnh đạo và quản lý giỏi?

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

 • Quy trình lập kế hoạch và ứng dụng các bước trong quy trình để lập kế hoạch cho phòng ban và đội nhóm
 • Tổ chức công việc hiệu quả theo ma trận “Khẩn –Quan Trọng”
 • Các công cụ quản lý thời gian hiệu quả dành cho cấp quản lý

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ỦY THÁC CÔNG VIỆC

 • Ủy thác công việc & Phá bỏ rảo cản trong ủy thác công việc
 • Quy trình ủy thác công việc hiệu quả
 • Thực hành ủy thác công việc: Khơi gợi mong muốn nhận việc và tinh thần trách nhiệm từ người được ủy thác

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ

 • Nhận biết các rào cản trong giao tiếp và giải pháp phá bỏ rào cản trong giao tiếp
 • Các bước giao tiếp – trình bày thuyết phục dành chocấp quản lý
 • Các kỹ thuật trình bày hiệu quả và ấn tượng trong các tình huống kinh doanh: Thuyết phục, giải thích và triển khai công việc

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHÂN VIÊN THÔNG QUA HUẤN LUYỆN VÀ PHẢN HỒI HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

 • Nghệ thuật lãnh đạo theo tình huống
 • Nhận diện cơ hội phát triển của nhân viên vàưng dụng các bước kèm cặp, huấn luyện nhân viên hiệu quả
 • Sự cần thiết thực hiện phản hồi và kỹ thuật phản hồi hiệu quả công việc

TẠO ĐỘNG LỰC VÀ ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

 • Các thuyết tạo động lực thúc đẩy
 • Nhận biết động lực bên trong của mỗi cá nhân và phát huy sức mạnh của sự tự động viên bản thân hoàn thành mục tiêu công việc
 • Các phương pháp và kỹ thuật động viên nhân viên hiệu quả

Đối tượng tham dự

 • Chủ doanh nghiệp
 • Giám đốc phòng ban, Quản lý cấp trung,Giám sát, Trưởng nhóm
 • Các cá nhân quan tâm đến chương trình

Thời lượng chương trình

 • Thời lượng chương trình : 2 ngày.

Địa điểm tổ chức khóa học

 • Địa điểm : Theo yêu cầu.

Phương pháp đào tạo

 • 70% Thực hành & 30% lý thuyết
 • Thảo luận nhóm, bài tập tình huống
 • Trò chơi tương tác, học viên tham gia thuyết trình

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận Brochure chương trình đào tạo.