Chương Trình Đào Tạo Chiêu Sinh

Kỹ Năng Giao Tiếp & Trình Bày Thuyết Phục

Ngày khai giảng

Theo yêu cầu

Lịch học

Theo yêu cầu

Học phí

Liên hệ tư vấn

Mục tiêu khóa học

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu được tầm quan trọng của việc giao tiếp và trình bày thuyết phục trong công việc và cuộc sống.
 • Phát triển các kỹ năng thiết yếu để giao tiếp hiệu quả trong nhiều tình huống kinh doanh, với các đối tượng khác nhau trong tổ chức và cả khách hàng bên ngoài
 • Nhận biết phong cách giao tiếp của bản thân và biết cách điều chỉnh phong cách để làm việc hiệu quả với đồng nghiệp và khách hàng

Nội dung chính của chương trình

TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC

 • Tầm quan trọng của giao tiếp & trình bày thuyết phục đối với sự thành công trong công việc và cuộc sống
 • Quy trình giao tiếp & Các rào cản trong giao tiếp tại nơi làm việc
 • Các giải pháp khắc phục, cải thiện và nâng cao kỹ năng giao tiếp, thuyết phục người khác
 • Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân để nâng cao kỹ năng giao tiếp và trình bày thuyết phục trong công việc

PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG THIẾT YẾU ĐỂ GIAO TIẾP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC

 • Phát triển kỹ năng lắng nghe đồng cảm bằng kỹ thuật CARESS
 • Phát triển kỹ năng đặt câu hỏi thấu hiểu mong đợi và nhu cầu của người khác
 • Giao tiếp đa chiều và mối quan tâm của từng đối tượng giao tiếp
 • Hiểu đối tượng giao tiếp, thuyết phục và lựa chọn phương pháp tiếp cận phù hợp để giao tiếp, thuyết phục thành công
 • Các phương pháp cấu trúc phần trình bày ấn tượng, đảm bảo sự mạch lạc và rõ ràng khi giao tiếp, thuyết phục người khác
 • Vận dụng hiệu quả kỹ thuật “3Vs để trình bày thông điệp ấn tượng và thuyết phục

CÁC PHONG CÁCH HÀNH VI TRONG GIAO TIẾP

 • DISC: Các phong cách hành vi trong giao tiếp
 • Nhận biết phong cách hành vi của bản thân
 • Điều chỉnh phong cách giao tiếp bản thân để giao tiếp và làm việc hiệu quả với khách hàng nội bộ và bên ngoài

THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ TRONG CÁC TÌNH HUỐNG KINH DOANH KHÁC NHAU

 • Triển khai công việc cho đội nhóm bằng kỹ thuật “GWOR, STAR
 • Thuyết phục người khác bằng kỹ thuật SIEBE
 • Thực hiện ủy thác công việc và phản hồi hiệu quả công việc bằng kỹ thuật FBIs
 • Trình bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty hoặc phòng ban bằng kỹ thuật F.A.B

Đối tượng tham dự

 • Trưởng phòng ban, Trưởng ban quản lý dự án
 • Cấp quản lý, Giám sát, Trưởng nhóm
 • Nhân viên các phòng ban
 • Các cá nhân quan tâm đến chương trình

Thời lượng chương trình

 • Thời lượng chương trình : 2 ngày.

Địa điểm tổ chức khóa học

 • Địa điểm : Theo yêu cầu.

Phương pháp đào tạo

 • 70% Thực hành & 30% lý thuyết
 • Thảo luận nhóm, bài tập tình huống
 • Trò chơi tương tác, học viên tham gia thuyết trình

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận Brochure chương trình đào tạo.