Giải Pháp Dẫn Dắt - Điều Phối Dành Cho Doanh Nghiệp

TẠI SAO CÔNG TY CẦN THỰC HIỆN BUỔI THẢO LUẬN VỚI SỰ DẪN DẮT CỦA NHÀ ĐIỀU PHỐI CHUYÊN NGHIỆP?

Hằng ngày, chúng ta đưa ra rất nhiều quyết định và trong số đó có nhiều quyết định mang tính chiến lược giúp định hình tương lai, tiến đến gần hơn với các mục tiêu, cũng như tạo dựng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tiến Sĩ Robert Zawacki, trường đại học Colorado đã đưa ra phương trình sau:

 

ED = RD x CD

 

Theo phương trình này, QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ (ED) là bằng QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG (RD) nhân với SỰ CAM KẾT ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐÓ (CD). Thực tế cho thấy rất nhiều ý kiến sáng tạo, dự án quan trọng đã được thiết lập nhưng không được thực thi hoặc thực thi không hiệu quả trong thực tế. Nghiên cứu từ McKinsey & Company cho thấy rằng 70% trong tất cả các kế hoạch chuyển đổi bị thất bại và một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại này là do các thành viên trong tổ chức chưa được “đả thông tư tưởng”, thấu hiểu, thiếu sự cam kết trong việc thực thi các quyết định, chiến lược đó của tổ chức.

ED = Effective Decision

RD = Right Decision

CD = Commitment to that Decision

Làm thế nào để gia tăng sự cam kết của các thành viên đối với các quyết định của tổ chức?

Để đạt được hiệu quả mong đợi, chúng ta cần có cách tiếp cận khác – đó là CÁCH TIẾP CẬN THIÊN VỀ TÍNH DẪN DẮT, tạo điều kiện thuận lợi cho các ý tưởng được thảo luận và đi đến sự đồng thuận, hãy để họ được tham gia vào việc xác định vấn đề, đề xuất giải pháp & được ra quyết định, chịu trách nhiệm với các quyết định mà họ đề xuất.

 

Đôi khi, các giải pháp hoặc quyết định không thực sự hoàn hảo, nhưng điều quan trọng hơn hết là họ được “đả thông tư tưởng” và thấy có trách nhiệm với các quyết định mà họ đã được tham gia thảo luận!

 

Đó là do tại sao các công ty cần thực hiện các hội thảo chuyên đề với sự dẫn dắt của NHÀ ĐIỀU PHỐI CHUYÊN NGHIỆP – người sẽ giúp dẫn dắt, vận hành các hoạt động theo quy trình hiệu quả nhất để đạt kết quả mong đợi. Người tham dự sẽ được trực tiếp tham gia vào các hoạt động trong chương trình và họ thấy họ là một phần quan trọng kiến tạo nên các giải pháp và cam kết cho sự thành công trong thực tế.

 

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP
KHI THỰC HIỆN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ HIỆU QUẢ?

ĐẠT KẾT QUẢ TỐT HƠN & RA QUYẾT ĐỊNH NHANH HƠN

Trong các hội thảo chuyên đề, ý kiến của các thành viên được bộc lộ và thế mạnh của mỗi người được phát huy tốt nhất. Vì lẽ đó, việc xây dựng kế hoạch toàn diện và xác định chiến lược phù hợp để giải quyết vấn đề được thực hiện dễ dàng, nhanh và hiệu quả hơn, tối ưu hóa nguồn lực cho tổ chức.

GIA TĂNG SỰ GẮN KẾT VÀ THÚC ĐẨY SỰ TRAO QUYỀN

Các hội thảo chuyên đề được chuẩn bị kỹ và thực hiện với mục tiêu, cấu trúc rõ ràng tạo môi trường thúc đẩy sự trao quyền trong tổ chức, tạo sự kết dính gữa các thành viên – đây là các yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ đạt thành tích cao trong công việc.

ĐẠT CAM KẾT CÓ TRÁCH NHIỆM

Với hội thảo chuyên đề, nhà điều phối sử dụng các kỹ thuật & phương pháp để gắn kết các thành viên, khuyến khích họ tham gia tích cực trong suốt buổi hội thảo.

Khi trực tiếp được tham gia việc thảo luận, đề xuất giải pháp, sự cam kết và tinh thần trách nhiệm của các thành viên được tăng lên.

GIẢI QUYẾT CÁC XUNG ĐỘT TRONG TỔ CHỨC

Các hội thảo chuyên đề tạo cơ hội để các bên giải quyết các xung đột - đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong việc thực thi các kế hoạch quan trọng của công ty. Các thành viên sẽ thảo luận và thống nhất về hành động để cải thiện tình hình, hướng đến tương lai và thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch, dự án.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline 090 9974017 để thiết lập một cuộc thảo luận cho giải pháp toàn diện dành cho quý công ty.

You can achieve more effective results when solutions are created, understood, and accepted by the people impacted

Michael Wilkinson, CEO, Leadership Strategies
– The Facilitation Company. The author of The Secret of Facilitation Book