Chương Trình Đào Tạo Chiêu Sinh

PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

Ngày khai giảng

Theo yêu cầu

Lịch học

Theo yêu cầu

Học phí

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành xong khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu được vai trò và những phẩm chất, năng lực cần thiết để trở thành Giảng Viên nội bộ thành công.
 • Nắm vững được tiến trình ADDIE để thực hiện việc đào tạo hiệu quả.
 • Hiểu được cách học của người trưởng thành và biết cách lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp để khơi gợi sự yêu thích học hỏi, khuyến khích sự tham gia tích cực của học viên vào các hoạt động học tập.
 • Hoạch định, chuẩn bị và thực hiện một chương trình đào tạo hiệu quả và hấp dẫn người học.

Nội dung chính của chương trình

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

 • Đào tạo và vai trò, phẩm chất, năng lực thiết yếu để trở thành Giảng Viên nội bộ thành công
 • Đào tạo theo mô hình ADDIE
 • Các phong cách học và nguyên tắc học tập của người trưởng thành

THỰC HIỆN ĐÀO TẠO THEO MÔ HÌNH ADDIE: 

1.     PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO

 • Tại sao cần phân tích nhu cầu đào tạo?
 • Các bước thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo

2.     THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Thiết lập mục tiêu đào tạo
 • Ứng dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiện đại tác động đến hiệu quả học tập của học viên
 • Xây dựng dàn ý chi tiết cho chương trình đào tạo
 • Phát triển bài giảng và tài liệu dành cho học viên

3.     THỰC HIỆN GIẢNG DẠY

 • Kỹ năng tạo sự chú ý của học viên
 • Các kỹ thuật mở đầu bài giảng ấn tượng
 • Kỹ năng tạo sự chú ý của học viên
 • Phát triển kỹ năng trình bày dành cho Giảng Viên
 • Quản lý học viên và các tình huống trong lớp học
 • THỰC HÀNH GIẢNG DẠY

4.   ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY THEO MÔ HÌNH KIRKPATRICK

 • Cấp  độ 1: Đo lường mức độ hài lòng của học viên đối với chương trình đào tạo
 • Cấp độ 2: Đo lường mức độ tăng lên về kiến thức của học viên sau khi đào tạo
 • Cấp độ 3: Đo lường về sự thay đổi hành vi của học viên sau khoá đào tạo
 • Cấp độ 4: Đo lường về mức độ tác động của chương trình đào tạo đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp  (ROI)

Đối tượng tham dự

 • 70% Thực hành & 30% lý thuyết
 • Thảo luận nhóm, bài tập tình huống
 • Trò chơi tương tác, học viên tham gia thuyết trình

Thời lượng chương trình

 • Thời lượng chương trình : 3 ngày.

Địa điểm tổ chức khóa học

 • Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh.

Phương pháp đào tạo

 • 70% Thực hành & 30% lý thuyết
 • Thảo luận nhóm, bài tập tình huống
 • Trò chơi tương tác, học viên tham gia thuyết trình

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận Brochure chương trình đào tạo.