Giải Pháp Đào Tạo Dành Cho Doanh Nghiệp

Cam kết mang lại những giải pháp đào tạo hướng đến sự phát triển lâu dài cho cá nhân và doanh nghiệp

A&P Việt Nam luôn đồng hành cùng doanh nghiệp từ những bước đầu tiên nhằm phân tích đúng nhu cầu, cơ hội phát triển nhân tài của tổ chức, từ đó đề xuất giải pháp đào tạo phù hợp theo từng lộ trình phát triển của doanh nghiệp.

 

Tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp, các công cụ đánh giá năng lực lãnh đạo, đánh giá hành vi cá nhân sẽ được sử dụng giúp doanh nghiệp xác định được điểm mạnh và điểm tiềm năng cần được phát triển của cấp lãnh đạo, quản lý, nhân viên đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong tổ chức.

 

Các chương trình đào tạo theo yêu cầu được A&P Việt Nam thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng mục tiêu đào tạo, đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và triển khai trên khắp mọi miền đất nước.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY TẠI DOANH NGHIỆP
CỦA CÁC CHUYÊN GIA TẠI A&P VIỆT NAM