Giải Pháp Đào Tạo Dành Cho Doanh Nghiệp

Giải Pháp Đào Tạo Dành Cho Doanh Nghiệp

Giải Pháp Đào Tạo Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo & Quản Lý

Các chương trình đào tạo doanh nghiệp ưu tiên thực hiện dành cho cấp lãnh đạo và quản lý:

Lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội nhómPhát triển năng lực lãnh đạo & quản lý dành cho quản lý cấp trungLập kế hoạch và giám sát hiệu quả công việcPhát triển năng lực nhân viên thông qua huấn luyện và phản hồi hiệu quả công việcPhân công, phân nhiệm và ủy thác công việcTạo động lực làm việc và động viên nhân viênKỹ năng thuyết trình truyền cảm hứng dành cho cấp quản lýTâm lý lãnh đạo và lãnh đạo theo tình huốngDẫn dắt sự thay đổiQuản trị nhân sự dành cho quản lý không chuyên nhân sự

Các chương trình đào tạo doanh nghiệp ưu tiên thực hiện giúp nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc của các thành viên trong tổ chức

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việcKỹ năng giao tiếp và trình bày thuyết phụcTuy duy sáng tạo , giải quyết vấn đề và ra quyết địnhỨng dụng “Trí Tuệ Cảm Xúc” trong công việc, phát triển kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm hiệu quảQuản lý sự căng thẳng & rèn luyện sự bền bỉ cho bản thân

Giải Pháp Đào Tạo Nâng Cao Tính Chuyên Nghiệp & Kỹ Năng Làm Việc Trong Tổ Chức

Giải Pháp Đào Tạo Nâng Cao Tính Hiệu Quả Trong Bán Hàng & Quản lý bán hàng

Các chương trình đào tạo doanh nghiệp ưu tiên thực hiện cho đội ngũ thương mại:

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpKỹ năng thuyết phục, đàm phán - thương lượng hiệu quảKỹ năng giao tiếp và trình bày truyền cảm hứngKỹ năng huấn luyện thực địa dành cho cấp giám sátKỹ năng quản lý đội ngũ bán hàng dành cho cấp quản lý

Các chương trình đào tạo doanh nghiệp ưu tiên thực hiện cho đội ngũ chăm sóc khách hàng và hướng đến việc xây dựng văn hóa dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp trong tổ chức:

Văn hóa dịch vụ khách hàng chuyên nghiệpKiểm soát cảm xúc và ứng dụng “Trí Tuệ Cảm Xúc” trong chăm sóc khách hàngKỹ năng giải quyết than phiền & khiếu nại của khách hàngKỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàngQuản lý mối quan hệ khách hàng

Giải Pháp Đào Tạo Nâng Cao Tính chuyên nghiệp trong Chăm Sóc & phục vụ Khách Hàng

Giải Pháp Đào Tạo Nâng Cao Năng Lực Dành Cho Phòng Nhân Sự & Quản trị nguồn nhân lực

Các chương trình đào tạo doanh nghiệp ưu tiên thực hiện dành cho đội ngũ Chuyên Viên và Quản lý Nhân sự:

Trở thành đối tác nhân sự hiệu quảKỹ năng phỏng vấn tuyển chọn nhân tài dựa trên năng lực
hành vi
Đào tạo và phát triển nhân tài trong tổ chứcĐào tạo giảng viên nội bộQuản trị sự thay đổi trong tổ chứcQuản lý thành tích công việc và phát triển nhân viênDịch vụ nhân sự chuyên nghiệp trong kỷ nguyên 4.0