Chương Trình Đào Tạo Chiêu Sinh

TƯ DUY TÍCH CỰC & TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC

Ngày khai giảng

Theo yêu cầu

Lịch học

Theo yêu cầu

Học phí

Mục tiêu khóa học

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu được tầm quan trọng, tác động của việc suy nghĩ tích cực và tạo động lực làm việc đến việc tạo lập kết quả đột phá cho bản thân và đội nhóm
 • Hiểu và ứng dụng các mô hình tạo động lực để phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của mỗi cá nhân. Xác định động lực từ bên trong & xây dựng thói quen suy nghĩ tích cực.
 • Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật tạo động lực hiệu quả và linh hoạt giúp xây dựng đội ngũ làm việc thành tích cao trong tổ chức
 • Nhận biết và thích ứng với sự thay đổi, suy nghĩ tích cực trong công việc, tổ chức
 • Biết cách tự động viên, rèn luyện sự bền bỉ cho bản thân để vượt qua sự căng thẳng và làm việc dưới áp lực cao

Nội dung chính của chương trình

PHẦN 1: VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO BẢN THÂN VÀ ĐỘI NHÓM

 • Phân tích tình huống kinh doanh: Xác định những tác nhân ảnh hưởng/tác động đến thành tích công việc đạt được của cá nhân trong tình huống phân tích
 • Khái niệm “động lực làm việc” và các yếu tố chi phối đến động lực làm việc của bản thân và đội nhóm trong môi trường làm việc hiện tại
 • Vai trò và tầm quan trọng của việc tạo động lực đến việc tạo lập kết quả đột phá cho bản thân và đội nhóm/công ty
 • 2 khía cạnh của Tạo động lực làm việc: Tự tạo động lực làm việc cho bản thân & tạo động lực làm việc cho các thành viên trong đội nhóm/tổ chức

PHẦN  2: CÁC MÔ HÌNH TẠO ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TỪ BÊN TRONG MỖI CÁ NHÂN

 • Các mô hình tạo động lực và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của mỗi cá nhân
  • Thuyết tháp nhu cầu Maslow
  • Thuyết 2 yếu tố tạo động lực thúc đẩy Herzberg
  • Thuyết nhu cầu của McClelland
 • Hoạt động: xác định động lực từ bên trong bạn:
  • Sứ mệnh của bạn là gì trong cuộc sống và trong công việc/doanh nghiệp?
  • Hoài bão, mục tiêu trong cuộc sống của bạn là gì?
 • Suy nghĩ tích cực và ứng dụng “luật hấp dẫn” vào công việc và cuộc sống
 • Video: Sức mạnh của suy nghĩ tích cực
 • Những tấm gương thành công trong công việc và cuộc sống

PHẦN 3: CÁC KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG VIÊN VÀ ĐỘNG VIÊN ĐỘI NHÓM

 • Sự tác động của phong cách lãnh đạo đến việc tạo động lực làm việc trong đội nhóm
 • Các phương pháp tạo động lực và động viên đội nhóm hiệu quả
  • Làm gương
  • Kiến tạo môi trường làm việc gắn kết
  • Phát triển nhân viên
  • Ủy thác và phân quyền
  • Khích lệ, hỗ trợ, phản hồi và biểu dương hiệu quả
  • Định hướng theo các giá trị cốt lõi
 • Các phương pháp và kỹ thuật tạo động lực làm việc cho bản thân, tự động viên và rèn luyện sự bền bỉ của bản thân để vượt qua sự căng thẳng và làm việc dưới áp lực cao

PHẦN 4: THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI

 • Sự thay đổi và Phản ứng/Tâm lý của chúng ta đối với sự thay đổi
 • Mặt tích cực của sự thay đổi
 • Hành trình của sự thay đổi và lựa chọn cách phản ứng đối với sự thay đổi
 • Thích ứng với sự thay đổi: Hoạch định sự thay đổi cho bản thân
 • Tư duy tích cực: Chìa khóa cho sự thành công

Đối tượng tham dự

 • Chủ doanh nghiệp
 • Giám đốc phòng ban, Quản lý cấp trung, Giám sát, Trưởng nhóm.
 • Các cá nhân quan tâm đến chương trình

Thời lượng chương trình

 • Thời lượng chương trình : 2 ngày.

Địa điểm tổ chức khóa học

 • Địa điểm : Theo yêu cầu.

Phương pháp đào tạo

 • 70% Thực hành & 30% lý thuyết
 • Thảo luận nhóm, bài tập tình huống
 • Trò chơi tương tác, học viên tham gia thuyết trình và thực hành

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận Brochure chương trình đào tạo.