Chương Trình Đào Tạo Chiêu Sinh

QUẢN LÝ SỰ CĂNG THẲNG VÀ RÈN LUYỆN SỰ BỀN BỈ CHO BẢN THÂN

Ngày khai giảng

Theo yêu cầu

Lịch học

Theo yêu cầu

Học phí

Mục tiêu khóa học

  Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:

 • Hiểu được sự căng thẳng, biểu hiện của sự căng thẳng và mối tương quan giữa sự căng thẳng và hiệu quả công việc
 • Xác định nguyên nhân chính dẫn đến sự căng thẳng cho bản thân và tìm kiếm giải pháp vượt qua sự căng thẳng nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống cá nhân
 • Hiểu và ứng dụng “Trí tuệ cảm xúc” trong công việc, biết cách làm chủ bản thân, tự kiểm soát cảm xúc nhất thời và các hành vi tiêu cực khi tương tác với các tình huống khó trong công việc
 • Nhận biết và thích ứng với sự thay đổi, suy nghĩ tích cực, rèn luyện sự bền bỉ (resilience) của bản thân để làm việc hiệu quả và có cuộc sống cân bằng

Nội dung chính của chương trình

SỰ CĂNG THẲNG VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ CĂNG THẲNG

 • Sự căng thẳng và mối tương quan giữa sự căng thẳng với hiệu quả công việc
 • Các dấu hiệu nhận biết sự căng thẳng và ảnh hưởng của sự căng thẳng đến công việc, cuộc sống
 • Xác định nguyên nhân chính dẫn đến sự căng thẳng
 • Giải pháp vượt qua sự căng thẳng nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống

QUẢN LÝ SỰ CĂNG THẲNG

 • Hoạch định cho công việc và cuộc sống. Ứng dụng các công cụ để sắp xếp, tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả
 • Hiểu về “Trí Tuệ Cảm Xúc” & Ứng dụng “Trí Tuệ Cảm Xúc” trong công việc:
 • Làm chủ bản thân
 • Tự kiểm soát các cảm xúc nhất thời và hành vi tiêu cực khi tương tác với các tình huống khó trong công việc
 • Thích ứng với sự thay đổi – Sự thay đổi và tâm lý con người trước sự thay đổi
 • Tư duy tích cực – Chìa khóa cho sự thành công
 • Hoạch định cho bản thân và thích ứng với sự thay đổi một cách thành công

RÈN LUYỆN SỰ BỀN BỈ CHO BẢN THÂN

 • Rèn luyện sự bền bỉ cho bản thân để làm việc hiệu quả và có cuộc sống cân bằng
 • Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và niềm tin vào bản thân
 • Dinh dưỡng hợp lý & Giấc ngủ “hạnh phúc”

Đối tượng tham dự

 • Chủ doanh nghiệp, Trưởng bộ phận, Trưởng dự án
 • Quản lý và Nhân viên các phòng ban
 • Cá nhân quan tâm đến nội dung chương trình

Thời lượng chương trình

 • Thời lượng chương trình : 1 ngày.

Địa điểm tổ chức khóa học

 • Địa điểm : Theo yêu cầu.

Phương pháp đào tạo

 • Khóa học được triển khai trên việc hoạt động nhóm trong suốt quá trình học
 • Thực hành 70% và 30% theo thuyết giảng những lý thuyết căn bản
 • Đào tạo mang tính thực tiễn thông qua việc trao đổi kinh nghiệm với giảng viên và thảo luận với các học viên trong nhóm
 • Thông qua việc thực hành và làm bài tập tình huống, học viên có cơ hội để tìm ra giải pháp cho các vấn đề liên quan công việc, tính ứng dụng cao

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận Brochure chương trình đào tạo.