Chương Trình Đào Tạo Chiêu Sinh

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

Ngày khai giảng

Theo yêu cầu

Lịch học

Theo yêu cầu

Học phí

Mục tiêu khóa học

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu được các giai đoạn phát triển của đội nhóm và vai trò của từng thành viên trong sự phát triển và đóng góp cho sự thành công chung của đội nhóm/tổ chức
 • Hiểu được các thách thức và tìm được giải pháp để làm việc nhóm/làm việc liên phòng ban hiệu quả
 • Nhận biết được phong cách làm việc của bản thân và các đồng nghiệp. Phát triển kỹ năng để giao tiếp hiệu quả với các nhóm đối tượng khác nhau trong tổ chức
 • Biết cách cho và nhận phản hồi hiệu quả công việc một cách tích cực, giúp cải thiện thành tích công việc của bản thân và đội nhóm
 • Hiểu được các nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẩn trong đội nhóm và nắm vững các bước giải quyết mâu thuẫn, giúp đội nhóm làm việc hiệu quả hơn
 • Biết cách tạo động lực làm việc và động viên các thành viên trong nhóm

Nội dung chính của chương trình

PHẦN 1: LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

 • Đội/nhóm là gì?
 • 04 giai đoạn phát triển của đội nhóm
 • Đặc điểm của nhóm mạnh/nhóm làm việc hiệu quả và vai trò của bạn trong sự thành công chung của nhóm/tổ chức
 • Các rào cản làm cho nhóm không làm việc hiệu quả với nhau
 • Tìm kiếm giải pháp vượt qua các rào cản để làm việc hiệu quả trong nhóm
 • 4C giúp nhóm hoàn thành mục tiêu chung:
  • Cooperation (Sự hợp tác)
  • Commitment (Sự cam kết)
  • Communication (Giao tiếp hiệu quả trong đội nhóm)
  • Contribution (Sự chung sức)

PHẦN 2: CÁC PHONG CÁCH LÀM VIỆC NƠI CÔNG SỞ

 • Tự đánh giá: Phong cách của bạn
 • 04 phong cách làm việc nơi công sở, ưu – nhược điểm của từng phong cách làm việc
 • Làm việc – giao tiếp hiệu quả với từng phong cách

PHẦN 3: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỂ GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VỚI CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁC NHAU TRONG TỔ CHỨC

 • Những khó khăn/rào cản trong giao tiếp bạn đang gặp phải khi làm việc với các thành viên trong nhóm hoặc đồng nghiệp trong tổ chức?
 • Giải pháp để vượt qua những rào cản để giao tiếp hiệu quả nơi làm việc
 • Các yếu tố giúp giao tiếp trong công việc thành công
 • Các bước giúp giao tiếp hiệu quả:
  • Hiểu đối tượng giao tiếp
  • Cấu trúc phần trình bày
  • Trình bày thông điệp ấn tượng
 • Thuyết phục người khác: Kỹ thuật SIBIE
 • Thực hành: thuyết phục đồng nghiệp

PHẦN 4: CHO VÀ NHẬN PHẢN HỒI HIỆU QUẢ TRONG CÔNG VIỆC

 • Xây dựng nhóm thành tích cao và lợi ích của việc cho và nhận phản hồi về hiệu quả công việc
 • Các kiểu phản hồi & tác động của từng kiểu phản hồi đến thành tích công việc của các cá nhân trong nhóm
 • Kỹ năng cho phản hồi/góp ý củng cố và góp ý xây dựng trong công việc
 • Thực hành: Cho góp ý xây dựng

PHẦN 5: GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN

 • Các nguyên nhân chính làm phát sinh mâu thuẫn nơi làm việc
 • Các bước giải quyết mâu thuẫn:
  1. Tìm hiểu nguyên nhân
  2. Tìm giải pháp
  3. Chọn giải pháp phù hợp
  4. Thuyết phục các bên chấp nhận giải pháp
  5. Thực hiện giải pháp & theo dõi thực hiện

PHẦN 6: TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC & ĐỘNG VIÊN CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐỘI NHÓM

 • Tầm quan trọng của việc tạo động lực làm việc cho bản thân và các thành viên trong đội nhóm
 • Bạn cần làm gì để tạo động lực làm việc cho bản thân, đội nhóm?
 • Tự động viên và các kỹ thuật động viên các thành viên trong nhóm
 • Video: Sức mạnh của sự động viên

Đối tượng tham dự

 • Chủ doanh nghiệp
 • Giám đốc phòng ban, Quản lý cấp trung, Giám sát, Trưởng nhóm.
 • Các cá nhân quan tâm đến chương trình

Thời lượng chương trình

 • Thời lượng chương trình : 2 ngày.

Địa điểm tổ chức khóa học

 • Địa điểm : Theo yêu cầu.

Phương pháp đào tạo

 • 70% Thực hành & 30% lý thuyết
 • Thảo luận nhóm, bài tập tình huống
 • Trò chơi tương tác, học viên tham gia thuyết trình và thực hành

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận Brochure chương trình đào tạo.