Chương Trình Đào Tạo Chiêu Sinh

Dịch Vụ Nhân Sự Chuyên Nghiệp Trong Kỷ Nguyên 4.0 (Professional Human Resource Service in 4.0)

Ngày khai giảng

Theo yêu cầu

Lịch học

Theo yêu cầu

Học phí

6,250,000

Mục tiêu khóa học

  Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:

 • Nhận biết những yếu tố tác động dẫn đến sự thay đổi về vai trò của nhân sự (Human Resource) đối với sự phát triển của tổ chức và sự cần thiết thay đổi bản thân, thay đổi cách làm việc để trở thành đối tác nhân sự/người phụ trách nhân sự chuyên nghiệp.
 • Nắm vững các năng lực thiết yếu dành cho những người làm công tác nhân sự trong thời kỳ công nghiệp 4.0 và lên kế hoạch phát triển cho bản thân theo mô hình phát triển 70 – 20 – 10.
 • Hiểu rõ các mong đợi, kỳ vọng của khách hàng dành cho HR và biết cách xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm với khách hàng khi cung cấp các dịch vụ nhân sự.
 • Phát triển kiến thức và kỹ năng thiết yếu để gia tăng sự ảnh hưởng và thuyết phục khách hàng với các đề xuất từ nhân sự một cách thành công.
 • Nhận biết các dạng thay đổi chính trong tổ chức mà HR thường tham gia và vai trò của HR trong việc dẫn dắt sự thay đổi trong tổ chức. Biết cách gây ảnh hưởng, hỗ trợ tổ chức dẫn dắt sự thay đổi một cách thành công.

Nội dung chính của chương trình

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN SỰ (HR) VÀ CHÂN DUNG CỦA NGƯỜI LÀM NHÂN SỰ TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP 4.0

 • Sự tiến triển/sự thay đổi về vai trò của nhân sự (HR) trong tổ chức theo thời gian
 • Vai trò của HR trong thời kỳ công nghiệp 4.0
 • Sự khác biệt về vai trò của HR giữa cách tiếp cận truyền thống và cách tiếp cận mang tính chiến lược
 • Mô hình nhân sự ngày nay
 • Chân dung của người làm nhân sự trong thời kỳ công nghiệp 4.0
 • K – A – S: Các yếu tố giúp bạn tạo sự khác biệt trong công việc
 • Các năng lực thiết yếu dành cho những người làm công tác nhân sự trong thời kỳ công nghiệp 4.0
 • Sự cần thiết thay đổi bản thân, cách thức làm việc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và mang lại giá trị gia tăng cho tổ chức.

XÂY DỰNG NIỀM TIN, SỰ TÍN NHIỆM VỚI CÁC KHÁCH HÀNG TRONG TỔ CHỨC

 • Ai là khách hàng của bạn?
 • Sự hài lòng của khách hàng và các mức độ hài lòng của khách hàng. Giải pháp để gia tăng sự hài lòng của khách hàng với các dịch vụ nhân sự
 • Gia tăng sự trãi nghiệm của khách hàng & quản lý kỳ vọng/mong đợi của khách hàng
 • Phân tích tình huống kinh doanh: Phân tích yêu cầu phát triển của tổ chức & Đề xuất cách tiếp cận toàn diện để hỗ trợ cho tổ chức?
 • “Seeing the big picture – Nhìn nhận vấn đề dưới góc cạnh vĩ mô hơn“ & “Business acumen – Nhạy bén trong kinh doanh“: Hiểu hoạt động kinh doanh để trở thành đối tác thực sự, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng
 • Sự chủ động tìm kiếm cơ hội hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của tổ chức
 • Những điều nên làm để xây dựng niềm tin và sự tín nhiệm với khách hàng trong tổ chức.

NÂNG CAO KỸ NĂNG GÂY ẢNH HƯỞNG VÀ THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG

 • Sử dụng dữ liệu/phân tích dữ liệu nhân sự để tăng sức thuyết phục và gây ảnh hưởng đến khách hàng với các đề xuất/giải pháp nhân sự
 • Các tình huống HR thường thuyết phục khách hàng nội bộ
 • Sai lầm khi thuyết phục người khác & lời khuyên để thuyết phục người khác hiệu quả
 • Thuyết phục khách hàng bằng kỹ thuật SIEBE (Situation – Idea – Explain – Benefits – Easy for Next steps)
 • THỰC HÀNH: Thuyết phục khách hàng (Key Stakeholders) với các đề xuất/giải pháp nhân sự

DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC

 • Các dạng thay đổi chính trong tổ chức mà HR thường tham gia
 • Sự thay đổi và những yếu tố ảnh hưởng cần được xem xét cẩn trọng khi triển khai
 • Vai trò của HR trong việc giúp tổ chức dẫn dắt sự thay đổi
 • Tâm lý và phản ứng của con người trước sự thay đổi (Change Curve)
 • 07 bước giúp quản lý sự thay đổi một cách hiệu quả
 • Bài học cho bản thân: Bạn và phòng nhân sự nên làm gì để giúp dẫn dắt sự thay đổi trong tổ chức một cách thành công?

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN (IDP) ĐỂ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC NHÂN SỰ HIỆU QUẢ

Đối tượng tham dự

 • Trưởng phòng nhân sự, Quản lý nhân sự
 • Đối tác nhân sự, Cấp giám sát, Chuyên viên phòng nhân sự
 • Các cá nhân quan tâm đến chương trình

Thời lượng chương trình

 • Thời lượng chương trình : 2 ngày.

Địa điểm tổ chức khóa học

 • Địa điểm : Thành Phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp đào tạo

 • 70% Thực hành & 30% lý thuyết
 • Thảo luận nhóm, bài tập tình huống
 • Trò chơi tương tác, học viên tham gia thuyết trình

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận Brochure chương trình đào tạo.