Chương Trình Đào Tạo Chiêu Sinh

Tư Duy Sáng Tạo, Giải Quyết Vấn Đề
& Ra Quyết Định

Ngày khai giảng

Theo yêu cầu

Lịch học

Theo yêu cầu

Học phí

5,850,000

Mục tiêu khóa học

  Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:

 • Nắm vững các phương pháp tư duy sáng tạo và biết cách vận dụng các phương pháp tư duy sáng tạo để tìm kiếm ý tưởng mới trong cải tiến công việc, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.
 • Suy nghĩ tích cực đối với việc giải quyết vấn đề và nhận biết được các rào cản chính trong giải quyết vấn đề và tìm kiếm giải pháp khắc phục.
 • Nắm vững quy trình giải quyết vấn đề và ứng dụng các bước trong quy trình để giải quyết các vấn đề tại nhà máy
 • Hiểu và vận dụng các phương pháp và công cụ để phân tích, xác định nguyên nhân gốc của vấn đề, đề xuất giải pháp.
 • Biết cách thiết lập các tiêu chí lựa chọn phương án tối ưu và ra quyết định
 • Biết cách xác định mục tiêu và lên kế hoạch thực hiện cho các phương án tối ưu

Nội dung chính của chương trình

PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO 

 • Tư duy sáng tạo và các rào cản khi ứng dụng tư duy sáng tạo trong công việc và cuộc sống
 • Giải pháp vượt qua các rào cản để ứng dụng tư duy sáng tạo giúp tìm kiếm ý tưởng mới trong cải tiến công việc, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
 • Các phương pháp phát triển tư duy sáng tạo:
  • Động não suy nghĩ và các dạng động não suy nghĩ (Brainstorming)
  • Bản đồ tư duy (Mind Mapping)
  • Sáu chiếc nón tư duy (Six Thinking Hats)
  • Phương pháp 5W1H và Thảo Luận Nhóm
 • Ứng dụng các phương pháp tư duy sáng tạo để tìm kiếm ý tưởng mới trong cải tiến hiệu quả công việc

TỔNG QUAN VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

 • Vấn đề & giải quyết vấn đề tại doanh nghiệp
 • Các rào cản trong giải quyết vấn đề và giải pháp khắc phục
 • Góc nhìn của bạn & tư duy tích cực trong giải quyết vấn đề
 • Các phong cách giải quyết vấn đề và ra quyết định

ỨNG DỤNG QUY TRÌNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH TẠI DOANH NGHIỆP

 • Quy trình 06 bước giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả
 • Xác định vấn đề đang tồn tại trong doanh nghiệp và viết câu phát biểu vấn đề
 • Các phương pháp thu thập thông tin và phân tích nguyên nhân chủ chốt
  • Phương pháp Pareto
  • Phương pháp Affinity
  • Phương pháp “Nguyên nhân – Hệ quả” (Fish Bone Diagram)
  • Phương pháp 5 Câu hỏi tại sao (“5 Whys”)
 • Các phương pháp sáng tạo tìm kiếm giải pháp
 • Thiết lập các tiêu chí đánh giá, lập ma trận so sánh các phương án & lựa chọn phương án tối ưu
 • Các phương pháp ra quyết định và các lưu ý khi ra quyết định
 • Kỹ năng gây ảnh hưởng, thuyết phục và đạt sự đồng thuận của các đối tác chính với các đề xuất
 • Thiết lập mục tiêu, kế hoạch hành động thực thi giải pháp
 • Đánh giá việc thực hiện và hiệu quả của giải pháp
 • Liên tục cải tiến
 • THỰC HÀNH: Ứng dụng các bước trong quy trình để giải quyết vấn đề & ra quyết định tại doanh nghiệp

Đối tượng tham dự

 • Chủ Doanh Nghiệp
 • Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm điều hành, Trưởng dự án
 • Cấp quản lý, Nhân viên các phòng ban
 • Cá nhân quan tâm đến chương trình

Thời lượng chương trình

 • Thời lượng chương trình : 2 ngày.

Địa điểm tổ chức khóa học

 • Địa điểm : Thành Phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp đào tạo

 • Khóa học được triển khai trên việc hoạt động nhóm trong suốt quá trình học
 • Thực hành 70% và 30% theo thuyết giảng những lý thuyết căn bản
 • Đào tạo mang tính thực tiễn thông qua việc trao đổi kinh nghiệm với giảng viên và thảo luận với các học viên trong nhóm
 • Thông qua việc thực hành và làm bài tập tình huống, học viên có cơ hội để tìm ra giải pháp cho các vấn đề liên quan công việc, tính ứng dụng cao

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận Brochure chương trình đào tạo.