Chương Trình Đào Tạo Chiêu Sinh

Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian
& Tổ Chức Công Việc Hiệu Quả

Ngày khai giảng

Theo yêu cầu

Lịch học

Theo yêu cầu

Học phí

2,900,000

Mục tiêu khóa học

  Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:

 • Hiểu được sự ảnh hưởng của việc quản lý thời gian hiệu quả đến việc đạt các mục tiêu trong công việc và cuộc sống cá nhân
 • Nhận biết các rào cản trong quản lý thời gian, tìm kiểm giải pháp khắc phục và lên kế hoạch hành động cho bản thân để từng bước xây dựng thói quen làm việc có kế hoạch
 • Vận dụng hiệu quả các phương pháp và công cụ hỗ trợ quản lý thời gian
 • Nhận biết được mối tương quan giữa sự căng thẳng và hiệu quả công việc. Biết cách rèn luyện sự bền bỉ cho bản thân để làm việc hiệu quả hơn

Nội dung chính của chương trình

QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ CÁC RÀO CẢN TRONG QUẢN LÝ THỜI GIAN

 • Mục đích và mục tiêu trong cuộc sống: Bạn làm gì để cuộc sống thêm ý nghĩa?
 • Ý nghĩa của việc quản lý thời gian hiệu quả đến việc đạt mục tiêu công việc và cuộc sống cá nhân
 • Các rào cản trong quản lý thời gian và đối sách khắc phục

PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

 • Thiết lập mục tiêu công việc theo nguyên tắc SMART & Lên kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu công việc
 • Thiết lập thứ tự ưu tiên cho công việc theo ma trận “KHẨN – QUAN TRỌNG”
 • Học cách nói “KHÔNG” tích cực
 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ quản lý thời gian: Calendar – Outlook; Weekly planning; Time-log & To-do list

QUẢN LÝ SỰ CĂNG THẲNG & RÈN LUYỆN SỰ BỀN BỈ CHO BẢN THÂN

 • Mối tương quan giữa sự căng thẳng và hiệu quả công việc
 • Các dấu hiệu nhận biết sự căng thẳng & Giải pháp để vượt qua sự căng thẳng
 • Rèn luyện sự bền bỉ (Personal Resilience) cho bản thân để làm việc hiệu quả hơn

Đối tượng tham dự

 • Chủ doanh nghiệp, Giám đốc phòng ban, Quản lý cấp trung, Giám sát, Trưởng nhóm
 • Nhân viên các phòng ban
 • Các cá nhân quan tâm đến chương trình

Thời lượng chương trình

 • Thời lượng chương trình : 1 ngày.

Địa điểm tổ chức khóa học

 • Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh.

Phương pháp đào tạo

 • 70% Thực hành & 30% lý thuyết
 • Thảo luận nhóm, bài tập tình huống
 • Trò chơi tương tác, học viên tham gia thuyết trình

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận Brochure chương trình đào tạo.